بایگانی دسته: انتقال وجه بانک صادرات

انتقال وجه بانک صادرات از اینترنت و بصورت اینترنتی

تاریخچه بورس

تاریخچه بورس

حدود ۵۰۰سال پیش در یکی ازشهرهای بلژیک درمقابل منزل فردی به نام (واندر بورس) صرافان گردهم آمده اوراق بهادار داد و ستد میکردند.از آن پس هرمکانی راکه درآن، اوراق بهادارمورد معامله قرارمی گرفت بورس نامیدند.

ارایه درگاه پرداخت epbank.ir برای خرید و فروش کتابهای بورس و ترفندهای افزایش سرمایه

آیا میخواهید محصولات و خدمات خود را تبلیغ کنید؟ در ePishro.ir آگهی ستاره دار درج نمایید.

ادامه‌ی خواندن

 • بانگ صادرات (22)
 • واریز اینترنتی به کارت دیگر از بانک صادرات (19)
 • بانکصادرات (11)
 • انتقال وجه از بانک صادرات ب بانک مهر اقتصاد (10)
 • انتقال الکترونیکی وجه صادرات (1)
 • انتقال به بانک صادرات (1)
 • انتقال وجه بانک صادرات ایران (1)
 • انتقال وجه بانک صادرات از طریق شماره کارت (1)
 • انتقال وجه کارت صادرات (1)

نرخ بازیگر

نرخ بازیگر
در میـان متغیرهـای مهم عرصه اقتصـاد، نرخ ارز از جملـه عوامل چندبعدی و پرتاثیر اسـت. به مقتضای موقعیت و بخشـی از اقتصاد که از آن سخن می رود، این نرخ با سـیما و کارکردی متفاوت ظاهر می شـود؛ نرخی بازیگر و چندچهره  اسـت.

ارایه درگاه پرداخت epbank.ir برای سایتهای  خرید و فروش و مبادله ارز

ادامه‌ی خواندن

تسویه حساب

برای درخواست تسویه حساب بانکی پذیرندگان درگاه پرداخت می بایست به پنل کاربری خودشان با آی پی ایرانی Login نمایند. در صورت فعال بودن پرو.کسی و یا استفاده از V/P/N امکان ورود به حساب کاربری وجود نخواهد داشت.

بعد از ورود موفق به پنل کاربری در درگاه پرداخت، در گوشه سمت راست بخشی بنام Release money به معنی آزادسازی وجه گروگذاری شده یا انتقال داده شده به حساب اینترنتی پذیرنده وجود دارد. ادامه‌ی خواندن

 • انتقال وجه کارت به کارت بانک پاسارگاد (38)
 • بانک پاسارگاد (36)
 • انتقال وجه از بانک پارسیان به ملی (34)
 • ملت بانک (33)
 • انتقال وجه کارت به کارت پاسارگاد (32)
 • کارت به کارت از طریق بانک ملت (29)
 • حواله بانک ملت (28)
 • بانکملت (26)
 • انتقال از ملت به ملی (26)
 • انتقال وجه از کارت بانک ملت به کارت بانک ملت (26)