بایگانی برچسب: corona ظاهرة

کرونا و بانک مرکزی – عدم پرداخت و دریافت پول نقد در شعب بانکی

یکی از شایع‌ترین روش‌های انتقال ویروس کرونا جابه‌جایی وجه نقد به دلیل تماس بسیار دست‌ها است. بانک مرکزی جهت پیشگیری از شیوع این ویروس طی بخشنامه‌ای، پرداخت و دریافت وجه نقد در شعب بانکی را ممنوع اعلام کرد. موارد این بخشنامه به شرح زیر است:

روابط عمومی بانک‌ها موظف هستند خبرهای مربوط به مبادله وجه نقد را از طرایق راه‌های مختلف مانند اعلانات داخل شعبه، فایل‌های صوتی و تصویری و نیز بهره‌برداری از امکانات رسانه ملی، مطبوعات و فضای مجازی اعلام کنند.
توزیع اسکناس نو در روزهای پایانی سال برای جلوگیری از ردوبدل شدن بین افراد ممنوع اعلام شد.
شعب بانک‌ها باید از دریافت و پرداخت وجه نقد اعم از اسکناس، ایران چک و مسکوک خودداری کنند اما در صورت ضرورت به دریافت وجه از طریق مشتری نکات بهداشتی کاملاً رعایت شود.
کارکنان تمامی شعب بانکی باید نسبت به راهنمایی و ارائه ابزارهای جایگزین وجه نقد توجه ویژه داشته باشند و واحدهای ذی‌ربط موظف هستند تمام امکانات و شرایط را مهیا کنند.
بانک‌ها موظف هستند تعدادی دستگاه خودپرداز غیر نقد و فقط برای ارائه خدمات بانکی تنظیم کنند، همچنین دستگاه‌ها باید به‌طور مرتب دستگاه‌ها را ضدعفونی کنند.
جهت اطمینان از ارائه خدمات بانکداری الکترونیک واحدهای انفورماتیک بانک‌ها باید ۲۴ ساعته وضعیت سامانه‌های پرداخت الکترونیک خود را بررسی کنند.

ضحایا کورونا,
کرونا ضد عفونی با سرکه,
ضد کورونا,
کرونا صمد ممد,
کورونا صارت عنا,
کرونا زنجان,
کرونا زیر میکروسکوپ,
کرونا زرین دشت,
کرونا زودنیوز,
کاغذ a4 کرونا,
بیماری کرونا bbc,

One of the most common ways to transmit coronavirus is to transfer cash because of the large number of contacts. The central bank has banned the payment and receipt of cash in bank branches to prevent the virus from spreading through the circular. The items in this circular are as follows:

Banks’ public relations is required to report on the exchange of cash through various channels, such as announcements within the branch, audio and video files, as well as the use of national media, press and cyberspace facilities.
The distribution of new banknotes was banned in the last days of the year to prevent people from exchanging exchanges.
Bank branches should refrain from receiving and paying cash, including banknotes, Iran checks and coins, but if necessary to receive money through the customer, hygienic points should be strictly observed.
Employees of all bank branches should pay special attention to guiding and providing alternative cash instruments, and the relevant units are obliged to provide all the facilities and conditions.
Banks are required to set up a number of non-cash ATMs to provide banking services, and devices must be disinfected regularly.
In order to ensure the provision of electronic banking services, the information units of the banks must check the status of their electronic payment systems 24 hours a day.

Zahaya Korona,
Corona disinfectant with vinegar,
Anti-Corona,
Corona Samad Mammad,
Corona Sart Ana,
Corona Zanjan,
Corona under a microscope,
Corona Zarrin Dasht,
Corona Zoodnews,
Corona a4 paper,
Coronary heart disease bbc,