بایگانی برچسب: ATM

کلاهبرداریهای تلفنی دستگاه «ATM»

برگ برنده کلاهبرداران «ATM» چیست؟
گزارش ایسنا از عمر چهارساله کلاهبرداریهای تلفنی
» سرویس: اجتماعی – حوادث، انتظامی
به گونه‌ای راضیت کرده تا به پای دستگاه عابربانک بروی که خودت هم باورت نمی‌شود، آنچنان با چرب زبانی و وعده‌های عالی راضیت کرده تا با وجود تمامی مشغله‌هایت به پای دستگاه ATM بروی که پس از مدتی باورت نمی‌شود، تنها با فشردن چند کلید رویای پولدار شدنت چنان بر باد می‌رود که پول‌های باقی مانده حسابت را نیز با خود می‌برد.

هنگامی که صورت حساب از درگاه خروجی دستگاه بیرون می‌آید انگار تمام عالم بر سرت خراب می‌شود، قرار بود پولی به حسابت واریز شود اما برداشت چرا؟

ادامه‌ی خواندن

  • انتقال وجه بانک مسکن (1629)
  • انتقال وجه اینترنتی بانک صادرات (657)
  • بانک رفاه انتقال وجه (605)
  • کارت به کارت بانک مسکن (313)
  • انتقال وجه بانک اقتصاد نوین (290)
  • بانک مسکن کارت به کارت (286)
  • انتقال وجه اینترنتی بانک مسکن (239)
  • انتقال وجه اینترنتی بانک سپه (211)
  • انتقال وجه اینترنتی بانک پاسارگاد (155)
  • انتقال وجه بانک رفاه به ملی (142)