بایگانی برچسب: پیامک بانک

SMS بانک ملت

پیامک بانک ملت – SMS بانک ملت :

به منظور بهره گیری از خدمات پیامک بانک ملت، دارندگان حساب جام میتوانند ضمن مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب، نسبت به فعالسازی خدمات پیامک بانک ملت یعنی SMS بانک ملت اقدام نمایند. بدین ترتیب خدمت پیامک بانک ملت برای حساب جام درخواست کننده فعال شده و پیام کوتاهی مبنی بر فعال شدن سرویس مذکور از سایت مرکزی بانک ملت به شماره تلفن همراه صاحب حساب در بانک ملت ارسال می شود. سامانه پیامک بانک ملت با شماره 200033 خدمات بشرح ذیل را در اختیار دارندگان حساب جام قرار می دهد: ادامه‌ی خواندن

 • پرداخت جریمه رانندگی (357)
 • پرداخت جریمه (207)
 • پرداخت جریمه از طریق اینترنت (187)
 • پرداخت قبض جریمه خودرو (146)
 • پرداخت قبض جریمه رانندگی (121)
 • فعال سازی اس ام اس بانک ملت (116)
 • پرداخت جریمه بانک ملی (108)
 • فعال کردن اس ام اس بانک ملت (107)
 • فعال کردن اس ام اس بانک ملت (93)
 • پرداخت قبض جریمه (84)

خدمات ویژه درگاه پرداخت بانک ملت

خدمات ویژه حساب جاری الکترونیک ملت یا حساب جام 

دارندگان حساب جاری الکترونیک ملت ( جام ) میتوانند پس از فعالسازی خدمات ویژه حساب جام خود از طریق شعبه افتتاح کننده حساب، بدون مراجعه به شعب و بصورت غیرحضوری در تمامی اوقات شبانه روز از طریق سامانه های بانکداری اینترنتی ملت، تلفنبانک ملت، همراه بانک ملت، پیامک بانک ملت از خدمات ذیل بهره مند شوند ادامه‌ی خواندن

 • کارت به کارت بانک قوامین (117)
 • اس ام اس بانک ملت (115)
 • کارت به کارت قوامین (88)
 • کارت به کارت کردن ملت (69)
 • کارت به کارت (61)
 • اس ام اس بانک شهر (61)
 • کارت به کارت شتابی (43)
 • افتتاح حساب اینترنتی بانک ملت (42)
 • بانک ملی کارت به کارت (40)
 • بانک پاسارگاد کارت به کارت (38)