بایگانی برچسب: واریز به حساب

لزوم اعتبارسنجی مشتریان

لزوم اعتبارسنجی مشتریان درگاه پرداخت بانک

اصالت سنجی یا احراز هویت به تعیین صحت و سقم یک ویژگی، داده یا نهاد گفته می شود. این فرایند ممکن است شامل تایید هویت یک شخص، دنبال کردن ریشه های یک سازه بشری، مطمئن شدن از اینکه یک کالا همانی است که بسته بندی آن معرفی می کند، یا اطمینان از قابل اعتماد بودن یک نرم افزار رایانه ای باشد.

درگاه پرداخت epbank.ir تنها درگاه بانکی است که تمامی پذیرندگان فعال آن معتبر هستند.

ادامه‌ی خواندن

  • انتقال وجه به حساب (30)
  • انتقال وجه از حساب به کارت (18)
  • انتقال کارت به حساب (17)
  • انتقال پول از کارت به حساب (4)
  • انتقال وجه اینترنتی به حساب بانک ملی (3)
  • انتقال وجه از کارت به حساب کشاورزی (1)
  • انتقال وجه از حساب ب حساب (1)
  • انتقال حساب به حساب بانک تجارت (1)
  • پرداخت از کارت به حساب (1)
  • انتقال از حساب به کارت (1)