بایگانی برچسب: موجودی کارت

کارمزد جدید بانک ها

بانک‌ها از امروز از مشتریان کارمزد جدید می‌گیرند

براساس بخشنامه بانک مرکزی، سیستم بانکی از امروز برای مانده‌گیری از حساب‌های کارتی مردم کارمزد دریافت می‌کند.
به گزارش درگاه پرداخت بانکی epbank.ir ، براساس بخشنامه بانک مرکزی، نظام بانکی کشور از امروز سه شنبه بیستم خردادماه جاری، برای مانده گیری از تمامی تراکنش های شتاب از مشتریان کارمزد دریافت می کنند. بانک مرکزی دلیل این دستورالعمل را کاستن از بار ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها اعلام کرده بود. ادامه‌ی خواندن

  • موجودی بانک سپه (53)
  • بانک سپه موجودی (24)
  • موجودی حساب بانک انصار (23)
  • موجودی حساب بانک سپه (21)
  • انتقال وجه پست بانک (16)
  • دریافت موجودی بانک انصار (15)
  • دریافت موجودی بانک سپه (15)
  • انتقال وجه بانک کوثر (13)
  • موجودی بانک ملت * (12)
  • موجودی کارت بانک سپه (11)