بایگانی برچسب: شاخص بورس

سهام بانک ملت

ارزش بازار سهام بانک ملت به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال می رسد

گردهمایی مدیران ارشد بانک را باید مهمترین گردهمایی بانک ملت دانست که در آن سیاست های کلی و استراتژی بانک برای یک سال در آن ارائه و تبیین می شود و مهمترین این سیاست ها مباحثی است که همواره از سوی مدیرعامل بانک مطرح می شود و به عنوان ســرلوحه کاری مدیران بانک قرار می گیرد. در اولین همایش مدیران ارشد بانک نیز محمدرضا ساروخانی از سیاست ها و برنامه های جدید بانک ســخن گفت. گزارش زیر بخشی از سخنان مهم مدیرعامل بانک است، که می خوانید.

 ارایه درگاه پرداخت epbank.ir برای صاحبین حساب جام در بانک ملت ایران ادامه‌ی خواندن

  • طرح کیمیا بانک ملت (152)
  • حساب فراز بانک ملت (40)
  • طرح کیمیا (39)
  • طرح کیمیای بانک ملت (26)
  • طرح کیمیا بانک ملت (25)
  • انتقال وجه با رمز دوم بانک ملت (23)
  • انتقال وجه بانک ملت با رمز دوم (23)
  • بانک ملت طرح کیمیا (22)
  • انتقال اینترنتی ملت (17)
  • سهام بانک ملت (16)