بایگانی برچسب: سپرده فرعی

سپرده شهاب

سپرده شهاب بانک شهر

در طرح سپرده های سرمایه گذاری در سررسید بانک شهر، مشتریان با افتتاح و نگهداری هر یک از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ( سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، یکساله، دو ساله، سه ساله، چهارساله و پنج ساله)، از مزیت این طرح در پایان دوره سپرده گذاری ( در سررسید ) بهره مند می شوند. بدین صورت که بانک به وکالت از مشتری، سودهای علی الحساب متعلقه را تا مقطع سررسید در قالب سپرده فرعی ( ثانویه ) سپرده گذاری نموده که این سپرده نیز مشمول دریافت سود علی الحساب می گردد. ادامه‌ی خواندن

  • اینترنت بانک شهر (180)
  • انتقال وجه بانک شهر (67)
  • بانک شهر اینترنت (34)
  • درگاه اینترنتی بانک شهر (25)
  • کارت به کارت اینترنتی بانک شهر (25)
  • انتقال وجه بانک مسکن به ملت (20)
  • انتقال وجه از طریق بانک شهر (19)
  • بانک شهر شبا (19)