بایگانی برچسب: سقف برداشت خودپرداز بانک ملت

درگاه خرید اینترنتی بانک ملت

راهنمای سامانه پرداخت/ خرید اینترنتی بانک ملت  (ویژه دارندگان ملت کارت)

فهرست موضوعات راهنمای عملی درگاه بانک ملت

تعریف درگاه پرداخت اینترنتی / دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت / پارامترهای مورد نیاز برای خرید اینترنتی / رمز دوم کارت (رمز اینترنتی) /  CVV2 پارامتر /  تاریخ انقضاء

نحوه دریافت رمز اینترنتی، پارامتر CVV2 و تاریخ انقضاء کارتهای صادره بانک ملت

ارایه درگاه پرداخت epbank.ir برای دارندگان ملت کارت از بانک ملت  ادامه‌ی خواندن

  • گرفتن رمز دوم کارت از طریق اینترنت (545)
  • تغییر رمز دوم کارت بانک صادرات (46)
  • کارت ب کارت ملت (31)
  • تغییر رمز دوم اینترنتی بانک ملی (17)
  • ملت انتقال کارت به کارت (14)
  • کارت به کارت بانک ملت با رمز دوم (13)
  • تغییر رمز اینترنت بانک ملت (12)
  • کارت ب کارت اینترنتی بانک ملت (11)
  • راهنمای کارت به کارت از طریق ملت (2)
  • تعویض رمز اینترنتی کارت بانک ملت (1)