بایگانی برچسب: آلودگی آب در اصفهان

آزمایش سولفات و کلراید

آزمایش سولفات و کلراید

هدف :
هدف از این آزمایش اندازه گیری غلظت یون سولفات و یون کلراید در آب است که در مورد کلرید از روش تیتراسیون و در مورد سولفات از روش تربیدمتریک ( Turbidimetric Method) استفاده میکنیم، چون روش رسوب در مورد سولفات زمان زیادی را لازم دارد .

سولفات:
مقدمه :
سولفات جزء یون های خورنده محسوب می شود. بعد از بی کربنات ها یون سولفات فراوان ترین آنیون محلول در آب است. سولفات های سدیم و پتاسیوم باعث بالا بردن سختی دائم آب می شوند. سولفات های سدیم و پتاسیم به مقدار زیاد در آب وجود دارند.
بعضی از باکتری های بی هوازی در آب سولفاته، سولفات ها را تبدیل به سولفور کرده، آنرا احیا می نمایند که ممکن است بعدا تبدیل به تیوسولفات ها گردند. آبهایی که در دارای اسید سولفوریک می باشند در صورت تهویه و به هم زدن آب، بوی نامطبوع هیدروژن سولفوره از آن کاملا محسوس می گردد. بنابراین در موقع نمونه برداری باید دقت لازم را به عمل آورده و نمونه ها را در یخچال و در مجاورت یخ و در حرارت های پایین تر از محیط انتقال داد. ادامه‌ی خواندن