کارمزد جدید بانک ها

بانک‌ها از امروز از مشتریان کارمزد جدید می‌گیرند

براساس بخشنامه بانک مرکزی، سیستم بانکی از امروز برای مانده‌گیری از حساب‌های کارتی مردم کارمزد دریافت می‌کند.
به گزارش درگاه پرداخت بانکی epbank.ir ، براساس بخشنامه بانک مرکزی، نظام بانکی کشور از امروز سه شنبه بیستم خردادماه جاری، برای مانده گیری از تمامی تراکنش های شتاب از مشتریان کارمزد دریافت می کنند. بانک مرکزی دلیل این دستورالعمل را کاستن از بار ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها اعلام کرده بود.

همچنین بانک مرکزی بانک ها را مکلف کرده است تا کارمزد خدمت مانده گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه های خودپرداز را محاسبه و در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری بگیرند. این کارمزدها در تمامی ابزارهای پذیرش فیزیکی و الکترونیکی در مرکز شتاب از دارندگان کارت اخذ خواهد شد. از دارندگان کارت بابت این خدمت در خودپردازها 1000 ریال، کیوسک 1000 ریال، پایانه فروش 1206 ریال، پایانه شعب 2000 ریال، تلفن همراه و تلفن ثابت 1206 ریال کسر خواهد شد.

دستورالعمل دریافت کارمزد جدید در بانک ها توسط اداره نظام های پرداخت به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ و در آن تأکید شده است که “براساس آمار تراکنش های ثبت شده در مرکز شاپرک در سه ماهه پایانی سال گذشته تعداد 1.673.571.982 تراکنش در سه نوع خرید، مانده گیری، خرید شارژ و پرداخت قبض ثبت شده است که مانده گیری، بخش قابل توجهی از این تراکنش ها را شامل می شود. (تعداد 458.344.504 تراکنش مانده گیری یعنی حدود 27.4 درصد)، این حجم از تراکنش های غیر ضروری مانند مانده گیری موجبات افزایش ترافیک و کندی در سامانه را مخصوصا در روزهای پر تراکم سال فراهم آورده است که علاوه بر نارضایتی مشتریان شبکه بانکی، باعث اعتراض بانک ها نیز بوده است”.

همچنین در بند دیگری آمده است که “لذا، براساس مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه پولی و بانکی مورخ 24 / 12 / 92 مقرر شد، از تاریخ 20 / 3 / 93 به منظور کاهش ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها، کارمزد خدمت مانده گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه های خودپرداز محاسبه و در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک اطلاع رسانی شود”.

پیش از این کارمزد فقط در صورتی که کارت شتاب بانک با دستگاه خودپرداز متفاوت بود این مبلغ دریافت می‌شد اما از این به بعد قرار است بانک‌ها از کارت‌های خود نیز کارمزد بگیرند.

اگر میخواهید که کارمزدی بابت مانده گیری حساب به بانکی نپردازید باید وجهی را از خودپرداز ATM درخواست نمایید تا برایتان پرداخت شود و در رسید پول که دریافت میکنید مانده حساب خود را مشاهده میکنید که بابت این خدمت کارمزدی کسر نمی شود.

Today banks are customers of the new fee

Based on the directive of the Central Bank, the banking system remains today to receive fees from the card account.
According to the bank payment gateway epbank.ir, according to the directive of the Central Bank, the banking system of today, Tuesday the twentieth of June this year, to balance the acceleration of all transaction fees they receive from customers. Central banks, because this instruction to reduce unnecessary traffic, improve network stability and reducing unnecessary costs banks had announced.
The fees at the center of all physical and electronic means of accelerating the adoption of card holders will be obtained. ATM card holders for this service in 1000 Rials, booth 1000 RLS, RLS 1206 sales terminals, terminal branches, 2,000 Rials, mobile and fixed telephone 1206 riyal deducted.

been making, buying recharge and bill payment record has been making a significant portion of these transactions are included. (number of transactions still take roughly 458,344,504 27.4%), the volume of transactions unnecessary, as needed

In another paragraph that “therefore, according to Act One hundred and eighteenth session of the Monetary and Banking 24, / 12/92 was decreed from 20/3/93 in order to reduce unnecessary traffic, improve network stability and reducing”.

  • موجودی بانک سپه (53)
  • بانک سپه موجودی (24)
  • موجودی حساب بانک انصار (23)
  • موجودی حساب بانک سپه (21)
  • انتقال وجه پست بانک (16)
  • دریافت موجودی بانک انصار (15)
  • دریافت موجودی بانک سپه (15)
  • انتقال وجه بانک کوثر (13)
  • موجودی بانک ملت * (12)
  • موجودی کارت بانک سپه (11)