پایانه شعب

پایانه شعب موسسه اعتباری ثامن

پایانه شعب دستگاهی است که برای انجام عملیات بانکی شامل:

-مشاهده مانده حساب ( کارت های ثامن )

– برداشت وجه ( کارت های ثامن ) استفاده می شود

شرایط استفاده:

 • داشتن ثامن بانک
 • همراه داشتن مدرک شناسایی معتبر جهت برداشت از حساب

راهنمای استفاده از خدمات

 • مشاهده مانده حساب

 1. کارت خود را بر روی دستگاه پایانه شعبه با هماهنگی متصدی شعبه بکشید
 2. رمز را بر روی دستگاه پایانه شعب وارد نموده و پس از تایید رمز، مانده حساب را میتوانید به صورت رسید چاپی از متصدی شعبه دریافت نمایید
 • برداشت وجه:

 1. تکمیل فرم برداشت از حساب و ارایه به متصدی مربوطه
 2. کارت خود را بر روی دستگاه پایانه شعب با هماهنگی متصدی شعبه بکشید
 3. مبلغ مورد نظر را به متصدی اعلام نموده و سپس رمز را نیز وارد نمایید
 4. در صورت صحت اطلاعات عملیات شما با موفقیت به پایان می رسد.

 

 • برداشت وجه از موسسه اعتباری ثامن (1)
 • برداشت وجه از موسسه ثامن (1)